Mitä sisustussuunnittelu pitää sisällään?

Mitä sisustussuunnittelu pitää sisällään?

 

Ympäristön viihtyvyyllä on suuri vaikutus hyvinvointiimme. Toimivat ja viihtyisät tilat on parhaimmillaan silloin, kun niillä on selkeät funktiot ja niihin suunnitellut toiminnot yhdessä ulkoisten elementtien kanssa muodostaa tasapainoisia ja miellyttäviä kokonaisuuksia. Sisustussuunnittelulla tähdätään kaikkeen tähän ja aina asiakkaan tarpeen ja mieltymysten mukaan. Mutta mitä sisustussuunnittelu tarkkaan ottaen pitää sisällään?

 

 

Jokainen suunnitteluprojekti on erilainen

 

Niin kuin on asiakkaatkin, on asiakkaiden kodit ja suunnitteluun liittyvät tarpeet kaikki erilaisia. Siksi jokainen suunnitteluprojekti rakentuu aina omanlaisekseen, vaikka teoriassa suunnittelun tarve kohdistuisikin samaan asiaan. Aloitan suunnittelun aina ilmaisella tarjouskäynnillä asiakkaan luona kohteessa, mihin suunnittelua kaivataan. Tuossa tapaamisessa käydään asiakkaan kanssa läpi kaikki tarpeet ja toiveet, mitä suunnittelulta halutaan – mihin asioihin asiakas toivoo suunnittelijalta apua. Tarjouskäynnillä käytyjen asioiden pohjalta teen asiakkaalle kirjallisen tarjouksen, jonka hyväksynnän jälkeen voimme aloittaa itse suunnittelun. Listaan tarjoukseen mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti kaikki suunnitteluun liittyvät seikat. Tarjous toimii myöhemmin myös muistilappuna niin suunnittelijalle kuin asiakkaallekin, siitä mitä on yhdessä sovittu työn pitävän sisällään. Itselleni se on tärkeä muistilista, mistä lopuksi tarkistan kaikkien suunnitteluprojektiin sovittujen dokumenttien olevan tehty.

 

 

Mitä dokumentteja sisustussuunnittelu sisältää?

 

Suunnittelussa asiakas maksaa paitsi suunnittelijan asiantuntijuudesta ja sisustuksen suunnittelusta, myös dokumenteista ja niiden laadintaan menevästä ajasta, jotka asiakkaalle suunnittelutyön jälkeen jää käteen. Suunnittelijan täytyy jollain tapaa ilmentää suunnittelun tuotokset asiakkaalle, joiden mukaan asiakas voi sisustustaan alkaa rakentamaan. Jokaisella suunnittelijalla on oma tyyli dokumentoida suunnitelmansa ja jokaisen projektin ollessa erilainen, myös dokumenttien erot projektien välillä voi vaihdella. Oikeaa tai väärää tapaa dokumenttien tekoon ei ole – tärkeintä on, että asiakas pystyy toteuttaman suunnitelman dokumenttien avulla.

 

Esimerkiksi omakotitalon sisustussuunnitelma voi pitää sisällään erilaisia mittakuvia, kuten talon pohjakuvat (tilamuutos-, kiinto- ja irtokaluste- sekä valaistussuunnitelma) sekä seinäkuvat mm. kiintokalusteista. Suunnitelman tärkeät dokumentit mitta- ja pohjakuvien lisäksi on huonekortit eli tuotelistaukset, joista ilmenee kaikki tiloihin suunnitellut pintamateriaalit, kalusteet, tekstiilit ja tuotteet, kaikkine tarvittavine tuotetietoineen. Näiden lisäksi 3D-havainnekuvilla saa ilmennettyä tehokkaasti suunnitelmia asiakkaalle, joista saa myös tehtyä hyvät ja informatiiviset työohjeet rakentajille. Sisällytän yleisesti suunnitelmiini 3D-kuvat, sillä niiden avulla muutosten hahmotus ja esittely asiakkaalle on selkeää ja helppoa. Näiden tueksi suunnitelmat voi pitää sisällään erilaisia materiaalikollaaseja sekä moodboardeja, joilla saadaan esitettyä tiloihin haluttua tunnelmaa ja tyyliä.

 

 

Tapaamisia ja konsultointia

 

Suunnitteluprojektien lomassa pidetään tapaamisia, joissa käydään läpi suunnitelmien luonnoksia ja katsotaan yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelmien etenemistä. Luonnosten katselmukset on tärkeitä välietappeja suunnittelun edetessä, jolloin on helppoa ja tehokasta vaihtaa ajatuksia suunnitteluun liittyen ja tarvittaessa muuttaa kurssia, mikäli uusia ideoita, tarpeita tai ajatuksia projektiin liittyen on syntynyt.

 

 

Pidän tiivistä yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa läpi suunnittelun, sillä koen, että aktiivinen keskustelu ja ajatusten vaihto on ensisijaisen tärkeää, jotta suunnittelu saadaan valmiiksi sellaisena, joka on asiakkaalle se paras mahdollinen. 

 

 

Suunnitteluprojekti voi olla pieni tai suuri, mutta joskus myös pikainen konsultaatiokäynti voi olla riittävä saamaan aikaan haluttu muutos kohteessa. Sisustuskonsultaatio, eli Ideakäynti, kestää kaksi tuntia ja tapahtuu aina asiakkaan luona tai kohteessa missä ideointiapua kaivataan.

Ideakäynnin aikana ehdimme yhdessä asiakkaan kanssa pohtia kodin ilmeen uudistusta, miettiä esimerkiksi irtokalusteiden sijoittelua, vaihtaa kalustejärjestystä tai katsoa kodin seinäpintojen ja tekstiilien sävyvalintoja. Joskus ilmeen uudistus ei kaipaa konsultointia suurempaa ja yhdessä ideointi on tehokkain tapa tässä tilanteessa päästä sisustushaasteissa eteenpäin.

Ideakäynneillä on suunniteltu yhdessä asiakkaiden kanssa mm. kodin yleisilmeen yhtenäistämistä, katsottu sopivia maalisävyjä kodin eri huoneisiin ja ideoitu tekstiilejä. On myös suunniteltu huonekohtaisesti verhoratkaisuja ja ratkottu lastenhuoneen säilytyshaasteita. Aina haluttuun lopputulokseen ei tarvita yhdessä ideointia suurempaa suunnitelmaa. Dokumenttien laadinta ei sisälly konsultaatiokäynteihin, mutta kaikki kannattaa toki laittaa ylös tapaamisen aikana, jotta suunnitelmat ja valitut sävyt ja materiaalit ei pääse unohtumaan. Mikäli konsultaatiokäynnin lisäksi kaipaa yksittäisiä dokumentteja, näitä on toki mahdollista tilata erikseen.

 

 

Suunnittelua ja projektinhallintaa

 

Suunnittelun lisäksi on mahdollista tilata myös kattavampi palvelu, jolloin sovitusti ja tarpeen mukaan hoidan koko sisustusprojektin alusta loppuun. Jos siis kaipaat avaimet käteen -palvelua suunnittelun lisäksi, hoidan mielelläni myös tarjouskyselyt, tilaukset ja näiden organisoinnin. Uudis- ja saneerauskohteissa suunnittelun edetessä toteutukseen, olen yhteydessä rakentajiin ja käyn konsultoimassa paikan päällä, jotta suunnitelmat toteutuu niin kuin on haluttu. Tarpeen mukaan teen myös irtokalusteiden kasaukset, verhoasennukset ja sisustukset viimeisiin stailauksiin asti.

 

 

Olipa kyse siis pienestä tai suuresta projektista, yksin ei tarvitse jäädä sisustushaasteiden kanssa – apu on lähellä! Suunnitteluprojekti rakentuu aina asiakkaan tarpeen mukaan, joten jokaiselle saadaan räätälöityä juuri oikeanlainen paketti.

 

 

JOS KAIPAAT APUA SUUNNITTELUSSA, OTATHAN YHTEYTTÄ!
PÄÄSET TÄSTÄ SUORAAN YHTEYDENOTTOON.

 

 

Suunnitteluterveisin,

Instagram – decofeast

Facebook – Sisustussuunnittelu decoFeast.

Pinterest – Sisustussuunnittelu decoFeast.

 

 

 Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *