portfolio

 

Yritykseni suunnittelee tiloja, jotka edistävät ja tukevat hyvinvointia.

Suunnittelukohteitani ovat kodit sekä erilaiset työympäristöt. Tarjoan suunnittelua myös rakennusfirmoille ja talotehtaille.

 

Uusia kohteita ja tunnelmia projekteista nähtävillä myös Instagramissani @decofeast

 

 

Koti on meille jokaiselle hyvin henkilökohtainen paikka, turvapaikka. Suunnittelullani haluan luoda asiakkailleni entistä parempia ja viihtyisämpiä koteja, jotka toimii joka päiväisessä arjessa ja tukee hyvinvointia. Koen jokaisen suunnittelutyöni suurena luottamuksen osoituksena, sillä vieraan ihmisen päästäminen hetkeksi osaksi omaa elämää ja omaa kotiaan, on iso juttu.

Kodin merkitys on arjessamme suuri ja ymmärrykseni hyvinkin erilaisten ja monimuotoisten kotien suhteen auttaa minua palvelemaan asiakkaitani vieläkin paremmin. Suunnittelun keskiössä on aina ihminen ja hänen yksilölliset toiveet sekä tarpeet. Suunnittelu tapahtuu aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja lopputuloksen tulee olla asiakkaan näköinen.

On todella tärkeää, että koti tuntuu omalta.

 

 

Toimitila- ja työympäristösuunnittelussa erityisen tärkeäksi koen kuulla ajatuksia tilojen suhteen koko työyhteisöltä. Mitkä asiat koetaan haastavina, mihin toivotaan parannusta, mitkä seikat toimii? Kaikkia kuulemalla saadaan rakennettua työtiloja, jotka palvelee kaikkia niissä toimivia ihmisiä.

Jokaiseen työyhteisöön mahtuu monenlaisia tekijöitä ja nämä vaikuttavat siihen, miten työnteon mielekkyys ja tehokkuus koetaan. Toinen tarvitsee hiljaisen tilan pystyäkseen toimimaan ja toisen hermosto kaipaa virikkeitä, jotta toiminta on mahdollista.

Ei ole oikeaa tai väärää tapaa, on vain erilaisia ihmisiä erilaisine tarpeineen ja mielestäni tilojen tulee pystyä muuntumaan ja tarjoamaan oikeanlaiset edellytykset työnteolle.